Ταφικά μνημεία στη νήσο Άραδο ή Αντιόχεια της Πιερίας, τη σημερινή Αρουάντ. Κάτοψη ναού. Άποψη θρόνου. Χάρτης της νήσου.

Views of Sepulchral Monuments near Aradus. A Plan of an Open Temple X. A View of a Throne in T. The Island Aradus C.

Αρχαία Αλεξάνδρεια. Περιγραφή της πόλεως ταύτης εν τη κατά πάροδον περιηγήσσι
Lettres orientales. Premier Série comprenant la Turquie et Partie de la Grèce
Chronologie Universelle
Repubblica di Venezia p. IV. Citta, Fortezze, ed altri Luoghi principali dell’ Albania, Ep…