Απόψεις και κατόψεις των Υδραγωγείων της Τύρου. Χάρτης της Τύρου με τη θέση των υδραγωγείων.

A Plan of the City and Aqueducts of Tyre.

Αρχαία Αλεξάνδρεια. Περιγραφή της πόλεως ταύτης εν τη κατά πάροδον περιηγήσσι
Lettres orientales. Premier Série comprenant la Turquie et Partie de la Grèce
Chronologie Universelle
Repubblica di Venezia p. IV. Citta, Fortezze, ed altri Luoghi principali dell’ Albania, Ep…