Μάζεμα βαμβακιού

Συγκομιδή βαμβακιού στο χωριό Νησέλι
Κυριακάτικη βόλτα
Ρουγκάτσια Νησελίου
Πανηγύρι Ιωάννου Θεολόγου στο Νησέλι