Ερωτευμένοι μυλωνάδες, οι: εις πράξεις 5 μετ' ασμάτων και χορού

Οι ερωτευμένοι μυλωνάδες