Μαργαρώ η Μενιδιάτισσα: κωμωδία αστειοτάτη εις πράξιν

Ερωτευμένοι μυλωνάδες, οι: εις πράξεις 5 μετ' ασμάτων και χορού
Γκόλφω, η: με σκηνάς απεικονιζούσας τα αγνά ήθη και έθιμα των βλαχοποιμένων
The shepherdess' sweetheart
Μπαρμπα Λινάρδος, ο ή Το τέλος της Μαρούλας: εις πράξεις 3 μετά 24 ασμάτων τονισθέντων υπό…