Δόξα και δάκρυα: δράμα εις πράξεις 3 ...

Δύο δόμινα, τα: κωμωδία αστειοτάτη μετά χορού εις πράξιν
Πετεινόμυαλοι, οι: κωμωδία ... εκ του γαλλικού μετά χορού εις πράξιν
Δύο δόμινα, τα: κωμωδία εκ του γαλλικού εις πράξιν
Φίλημα, το: κωμωδία εκ του γαλλικού χαριεστάτη εις πράξιν