You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sean dain, agus orain Ghaidhealach

Air an tabhairt o dhaoin uaisle, araid an Gaeltachd Alba, don fhear fhoillsicheadh Eoin Gillies. Aon co-fhreagarrach don 't Sean Chuideachd Albannach ann Duneidinn, agus fear don t' Sean Chuideachd am Peairt, agus leabhar receudair don'Chuideachd-sin. (Collection of ancient and modern Gaelic poems and songs, transmitted from gentlemen in the Highlands of Scotland to the editor.)