You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Mineachadh air earran de Mhata XXIV, agus XXV

Maille ri comharraidhibh teachd Chriosd le neulaibh neimh, eadhon, foillseachadh gloire an de mhoir agus ar slanughir Iosa Criosd / le I.U. Lillingston ; air eadar-theangachadh bh'on Bheurla. = 'Exposition of part of the 24th and 25th chapters of St. Matthew together with the signs of Christ's coming', in Gaelic.