PRESEPJU TAL KNISJA TA MARSALFORN 10

Din is-sena, min jigi jzurna fil-granet zbieh tal-Milied, f'Marsalforn ser jkun jista jara ukoll u jammira presepju kbir mahdum fil-gebel b'sengha mill presepista u habib kbir tal-PRESEPJU, Samuel Zahra, li f'dawn l-ahhar gimghat hadem bla heda flimkien ma' Guzeppi Spiteri li ma telqux minuta fl-ghajnuna u jghatih daqqa t'id biex ilestuh fil hin u jidgawda min kullhadd f'dawn il-granet zbieh tal-M…