You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

St. Paul's day 14

Jum Liturgiku tal-Konversjoni ta' L-Apostlu Missierna San Pawl. Imexxu l-Ewkaristija l-Arcipriet Dun Reuben Micallef, flimkien mal-Kleru u poplu tal-Parrocca taz-Zebbug, li mieghu l-lokalita' ta' Marsalfron taghmel parti, u nghalqu bit-talb lill-Apsotlu Missierna Pawlu, u b'celebrazzjoni ewkaristika Jiehu sehem il-Kor 'Regina Angelorum' taz-Zebbug taht it-tmexxija ta' Marija Cefai.