24th January 276

4:00PM Gjasar Lamtat bis sehem ta' l-Arcipriet, il-Kapitlu w il fratelli tal-Kolleggjata Bazilika tax-Xaghra fil-Knisja ta' San Pawl. 4:00pm Marc bis-sehem tal-Banda Victory tax-Xaghra, li jibda minn trieq il-Qbajjar ghal triq il-Mungbell u triq id-Duluri, u tas-Socjeta Filarmonika Santa Marija Zebbug li tibda minn triq il-Forn ghal triq il-Port u tispicca triq l-Isqof Pace biex jiltaqghu iz-zewg …