Palm Sunday - M'Forn 2009 104

HADD IL-PALM gewwa Marsalforn kien b'differenza, Jiena kemm ilni noqghod hemm ma jidirlix li naf li qatt kien hemm purcissjoni min barra ghal gol-knisja. Fil-fatt kienet purcissjoni helwa hafna, fejn rajna il-participazzjoni sieha tal-komunita kollha ta' Marsalforn u donnu hemm dik ix-xi haga li qed tghaqqad il-kongregazzjoni flimkien. Prosit lill Kappillan Kanonku Dun Mikiel Borg Rettur ta' dina …