Conversion of St Paul 213

Fis-Sena li qedin fija 2008 - 2009 IS-SENA PAWLINA, fil-komunita ta' Marsalforn giet iccellebrata il-Konversazzjoni ta' Missierna San Pawl. Il-kunsilli taz-Zebbug u tax-Xaghra flimkien mad-dipartiment tal-kultura sponsorjaw 3 tiem ta Festa fil-Knisja ta San Pawl f'Marsalforn. Ipparticipat il-Banda Victory tax-Xaghra u dik Santa Marija taz-Zebbug. Hadu shem ukoll fil-funzjonijiet gol-knisja il-Parr…