You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kunigai grįžę Lietuvon iš SSSR kalėjimų 1933–X–19

Grupinė. Iš TSRS kalėjimų į Lietuvą sugrįžę kunigai. Sėdi iš kairės: kun. Vytautas Paškevičius, vyskupas Teofilius Matulionis, generalvikaras kun.Vincentas Ilginas. Stovi: kun. Jonas Deinis, kun. Kazimieras Juršanas, kun. Jonas Ladyga, kun. Augustinas Pronskietis, kun. Mykolas Bugenis, kun. Jonas Paulavičius, kun. Ladislovas Čegis.