You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

1928 m. / Biržai

Grupinė. Biržų gimnazijos tradicinės "šlipsininkų" šventės dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: A. Karalius, J. Dilys, E. Šlekienė, M. Krikščiūnas, M. Bernšteinaitė, Bandas (žydų tikybos mokytojas), x, x. Antroje eilėje: E. Nastopkienė, x, kun. J. Nagulevičius, V. Didžiulis, aukščiau - V. Šlekys, žemiau - J. Kutra, Švambarytė, x, kapelionas Lomanas, Pranas Šileika (matematikas, išvertęs į lietuvių kalbą Dž. Londono knygelę), x, x. Dešinėje viršuje, už moksleivio balta kepure - poetas Kazys Jakubėnas (ranka parėmęs smakrą). Kiekvienais metais, gegužės mėnesį, 7 klasės gimnazistai, pasipuošę kaklaraiščiais (šlipsėmis), vienas kitą vadindami panelėmis ir ponais, išlydėdavo baigiančius 8 klasę abiturientus ruoštis egzaminams.