Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą (nr 36) z dnia 3 listopada 2016 r.