Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. 1969, nr 11

Dz. Urz. Woj. Rady Nar. Katow.