Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą (nr 76) z dnia 14 grudnia 2017 r.