Siła i Zdrowie : dodatek tygodniowy „Słowa Pomorskiego”. 1929, nr 34