Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 104) z dnia 22 marca 2018 r.