Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 144) z dnia 26 listopada 2014 r.