Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 120) z dnia 7 maja 2014 r.