Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 177) z dnia 4 sierpnia 2015 r.