Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (nr 167) z dnia 27 maja 2015 r.