Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. 1960, nr 5

Dz. Urz. Woj. Rady Nar. Katow.