Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1938, nr 35

Naprzód : organ Polskiej Partii Socjalistycznej. 1938