Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1939, nr 132