Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie. 1956, nr 1

Dz. Urz. Woj. Rady Nar. Katow.