Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1938, nr 271

Naprzód : organ Polskiej Partii Socjalistycznej. 1938