Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1936, nr 359

Naprzód : organ Polskiej Partii Socjalistycznej. 1936