Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1936, nr 2

Naprzód : organ Polskiej Partii Socjalistycznej. 1936