Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1929, nr 235

Naprzód : organ Polskiej Pariji Socjalistycznej. 1929