Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1929, nr 87

Naprzód : organ Polskiej Pariji Socjalistycznej. 1929