Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1929, nr 122

Naprzód : organ Polskiej Pariji Socjalistycznej. 1929