Naprzód : organ Polskiej Partji Socjalistycznej. 1936, nr 186

Naprzód : organ Polskiej Partii Socjalistycznej. 1936