Antoni Broszkiewicz [...] zasnął w Panu dnia 6 lipca 1936 r. [...]