Adam Łazar [...] zasnął w Panu dnia 25 września 1950 r.