Prawda : tygodnik polityczny, społeczny i literacki. 1881, nr 25