Związek : pismo dwutygodniowe : organ Związku stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych. R.25, 1898, nr 8