Prawda : tygodnik polityczny, społeczny i literacki. 1886, nr 14