Związek : pismo dwutygodniowe : organ Związku stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych. R.23, 1896, nr 2