Związek : pismo dwutygodniowe : organ Związku stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych. R.19, 1892, nr 3