Związek : pismo dwutygodniowe : organ Związku stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych. R.24, 1897, nr 9