Młoda Matka : dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka do lat 7-miu : [pismo popierane przez Polskie Towarzystwo Pedjatryczne]. R.7, [1933], nr 9