Za spokój duszy ś. p. Stanisława Łabudy [...] zmarłego 20 października 1942 r. [...]