Młynarz Polski : organ Związku Młynarzy Polskich. R.12, 1930, nr 17