Józef Kaden doktor praw, inżynier rolniczy, właściciel dóbr, b. marszałek Rady pow. pilzneńskiej, b. prezes Związku Ziemian Ziemi Przemyskiej, dlugol. generalny pełnomocnik hr. Tarnowskich w Dzikowie, urodzony w r. 1865, po długiej, a ciężkiej chorobie zasnął w Panu dnia 31 października 1932 r. w Dyamencie [...]