Inż. Adolf Schneider [...] przeżywszy lat 44 [...] zasnął w Panu dnia 12 kwietnia 1924 r. [...]