Inż. Jan Miś inż. Budownictwa Zarządu Miejskiego [...] zasnął w Panu dnia 24 sierpnia 1936 r.