Leon Cholewkiewicz starszy Komisarz maszynowy c. k. kolei państwowej, zastępca Naczelnika oddziału mechanicznego w Dyrekcji kolejowej, przeżywszy lat 44 [...] zasnął w Panu dnia 21 stycznia 1903 r.